Taal Sluiten

Klik om taal te wijzigen

Honda / Story Stream / Algemene Voorwaarden

Door te antwoorden met #YesHonda:

  1. Geeft u Honda en haar groepsvennootschappen, agenten en medewerkers onherroepelijk de toestemming om de Inhoud zonder tijdslimiet en wereldwijd te gebruiken voor commercieel gebruik in alle media, met inbegrip van (zonder beperking) gedrukte en digitale brochures, winkelreclame, persartikels, offline en online reclame, betaalde media, sociale media, gedrukte media, e-mails, websites, digitale schermen, interne en externe evenementen, film, video, kabel- en omroeptelevisie en het internet.
  2. Gaat u ermee akkoord dat Honda en haar groepsvennootschappen, agenten en medewerkers niet verplicht zijn om de inhoud aan u te crediteren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen buiten deze Algemene Voorwaarden.
  3. Honda mag de inhoud naar eigen goeddunken bewerken, wijzigen of veranderen, zonder uw goedkeuring.
  4. Aanvaardt u dat er geen enkele vorm van betaling aan u of aan een derde wordt gedaan voor het gebruik van de Inhoud.
  5. Stemt u ermee in dat u uw toestemming voor het gebruik van de Inhoud door Honda nadien niet meer kan intrekken, behalve in het geval van redenen omtrent de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming waar persoonlijke gegevens op verzoek verwijderd kunnen worden.
  6. Door Honda de toestemming te geven de Inhoud te gebruiken, verklaart en garandeert u aan Honda dat:

(a) u de eigenaar bent van de Inhoud met inbegrip van alle ideeën, beelden, tekst en intellectuele eigendomsrechten die de Inhoud bevat, of indien u niet de eigenaar bent van deze rechten, u reeds toestemming hebt gekregen van de eigenaar van deze rechten en de bevoegdheid hebt om Honda toestemming te geven om de Inhoud te gebruiken zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden;

(b) dat u de toestemming hebt verkregen van elke persoon die een prestatie levert als onderdeel van de Inhoud, en dat noch u, noch een derde partij enig moreel recht zal doen gelden op een manier die inconsistent is met de rechten die u aan Honda verleent om de inhoud te gebruiken zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden;

(c) niets in de Inhoud als lasterlijk, obsceen of bedreigend voor derden kan worden beschouwd; en

(d) u ouder bent dan 18 jaar en het recht hebt om deze overeenkomst aan te gaan.

7.  De Inhoud kan informatie over u of identificeerbare personen bevatten die persoonsgegevens vormen onder de toepasselijke wetgeving. Door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden geeft u uw toestemming voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door [Honda] voor de doeleinden die hierin worden uiteengezet.

8. Wanneer persoonsgegevens van een andere persoon in de Inhoud verschijnen, garandeert u dat u ook hun toestemming hebt verkregen voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens.

9. Honda zal persoonlijke gegevens die opgenomen zijn in de Inhoud of die op een andere manier aan ons verstrekt zijn in het kader van ons gebruik van de Inhoud, verwerken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming en ons privacybeleid dat hier beschikbaar is:

[Privacybeleid | officiële website | Honda België].

Door te antwoorden met #Yeshonda, geeft u aan en stemt u in dat u bovenstaande Algemene Voorwaarden hebt gelezen, deze begrijpt en dat u ermee akkoord gaat

Gegevensbewaring

Uw gegevens worden bewaard door Honda en Story Stream zoals door de wet voorgeschreven gedurende 7 jaar vanaf de datum dat u #yeshonda antwoordt.

EXTERN

10. Honda is de beheerder van uw persoonlijke gegevens. Personen kunnen meer informatie verkrijgen of hun wettelijke rechten uitoefenen door contact op te nemen met DPM-UK@honda-eu.com.

Story Stream schakelt ook dienstverleners in om te helpen bij de verwerking van persoonsgegevens, waaronder Qubeeo Ltd. (handelend onder de naam Story Stream), gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, welke diensten levert rond contentcuratie, hosting, showcasing en analytics.