Honda beleid voor het ongevraagd indienen van ideeën

November 2022

Ideeën, voorstellen en suggesties aan Honda van personen die geen deel uitmaken van Honda

Personen die geen deel uitmaken van Honda, dienen soms ideeën, voorstellen en suggesties in bij Honda voor technologie, design, naamgeving en vele andere zaken die verband houden met de productie- en bedrijfsactiviteiten van Honda. Honda waardeert deze initiatieven en de belangstelling voor ons bedrijf.

Honda verricht echter onafhankelijk onderzoek en ontwikkeling en verwante bedrijfsactiviteiten op talrijke gebieden. De mogelijkheid bestaat dus dat uw ideeën, voorstellen en suggesties volledig of gedeeltelijk identiek of gelijkaardig zijn aan Honda's oorspronkelijk gecreëerde, ongepubliceerde ideeën (intellectuele eigendom).

Daarom volgt Honda een beleid dat misverstanden of geschillen tussen de indiener en Honda voorkomt. Honda heeft het volgende voorzien als antwoord op ideeën, voorstellen en suggesties die door personen die geen deel uitmaken van Honda, werden voorgelegd aan Honda.

Als algemene regel aanvaardt Honda geen ideeën, voorstellen en suggesties van personen die geen deel uitmaken van Honda.

Indien u, ondanks dit beleid van Honda, toch ideeën, voorstellen en suggesties indient bij Honda, gaat Honda ervan uit dat u vóór uw inzending akkoord bent gegaan met de volgende voorwaarden.

  • Honda garandeert niet dat de inhoud van uw inzendingen zal worden beoordeeld of geëvalueerd door Honda.
  •  Honda is niet verplicht om te reageren op uw inzendingen.
  •  Honda is niet aansprakelijk voor enige verantwoordelijkheid, verlies of schade, met inbegrip van een geldelijke vergoeding, ingeval producten of diensten van Honda volledig of gedeeltelijk identiek of gelijkaardig zijn aan de inhoud van uw inzendingen.
  • Honda is niet verplicht om de inhoud van uw inzendingen vertrouwelijk te houden.
  • Honda is niet verplicht om materiaal dat verband houdt met de inhoud van uw inzendingen, terug te sturen.

Indien u nog steeds uw ideeën, voorstellen en suggesties wilt indienen na het lezen van het hierboven beschreven beleid van Honda, kunt u dit doen op het volgende adres, op voorwaarde dat u ermee akkoord gaat dat het beleid van Honda van toepassing is op al uw inzendingen.

Afdeling intellectuele eigendom,

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, UK