Taal Sluiten

Klik om taal te wijzigen

Fiscaliteit

Alleen al omwille van een vlottere mobiliteit is een gemotoriseerde tweewieler de investering waard. Bovendien stimuleert de fiscale regelgeving het professioneel gebruik van deze voertuigen. Wie de motor gebruikt voor woon-werk verplaatsingen is, in tegenstelling tot de automobilist, niet gebonden aan het forfait van 0,15 euro per kilometer. Neen, alle beroepsmatige gebruiksonkosten kunnen fiscaal worden ingebracht. Daarnaast worden een aantal gebruikskosten en de afschrijving van het voertuig (die men degressief mag gebeuren) niet beperkt tot 75% maar zijn deze - in functie van het gebruik - volledig aftrekbaar.

Badge ailé d'une moto Honda.

Dat is niet alles.

Specifieke kledij - helm, motorvest, handschoenen, laarzen, enz. - worden beschouwd als een verlengde van het voertuig en vallen dus niet onder de algemene aftrekbeperking voor kledijkosten. Ook die kan je dus fiscaal in mindering brengen, net als noodzakelijke toebehoren zoals veiligheidsslot en bagagetassen. Tot slot vermelden we nog dat voor BTW-plichtigen de recuperatie van de BTW niet beperkt is tot 50%, opnieuw in tegenstelling tot de regeling voor personenwagens.

Het weze duidelijk, een motorfiets inschakelen voor de dagelijkse verplaatsingen, is het overwegen meer dan waard.

Nuttige Links

Belastingen en taksen

Voor je met een voertuig de openbare weg op kan, ben je eenmalig de belasting op de in verkeersstelling verschuldigd en jaarlijks de verkeersbelasting.

De belasting op in verkeersstelling (BIV) van een motorfiets is minimaal ongeveer € 62; de jaarlijkse verkeersbelasting € 40,14 (inclusief forfaitaire opcentiemen van 3,8%). Motorfietsen tot 250cc en bromfietsen zijn hiervan vrijgesteld (provincies en gemeenten kunnen eventueel wel nog taksen aanrekenen). De BIV hangt af van de leeftijd en het vermogen van de motorfiets (uitgedrukt in fiscale paardenkracht of in kilowatt). De belasting is zowel verschuldigd bij de eerste in verkeersstelling als bij een volgende in verkeersstelling (na verkoop bvb. ) van hetzelfde voertuig op naam van een andere persoon.