Taal Sluiten

Klik om taal te wijzigen

LAAT VAN U HOREN

Wat kunnen wij vandaag voor u doen?

We willen dat u denkt: “wat een geweldige klantenservice” – en we zullen er alles aan doen om dat te bereiken. We horen graag van u.

Zo kunt u ons bereiken:

Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch
Customer Relations
Doornveld 180
Sphere Business park, Zoning 3
B-1731 Zellik

Customer Relations:
cco@honda-eu.com
00800 7007 0000

Partijen kunnen zich richten tot de Verzoeningscommissie Automoto (Jules Bordetlaan 164, 1140 Brussel - tel: +32 2 778 62 47 - fax: +32 2 778 62 22 - e-mail: info@verzoeningautomoto.be, website: https://verzoeningautomoto.be/) met het oog op het vinden van een minnelijke oplossing in geval van een geschil.

Klokkenluidersregeling bij Honda Motor Europe

Email: hme.ethics@honda-eu.com

Honda Motor Europe Limited neemt klokkenluiden zeer serieus en zal alle ontvangen meldingen beoordelen en waar mogelijk en zo nodig onderzoeken starten. Meldingen zijn volledig vertrouwelijk en u bent niet verplicht uw identiteit bekend te maken, tenzij en totdat u ervoor kiest dit te doen.

Houd er rekening mee dat de klokkenluidersregeling van HME alleen bedoeld is voor ethische kwesties en dat alle vragen met betrekking tot producten en garanties moeten worden gericht aan de detailhandelaar waar deze zijn gekocht, het Klantcontactcentrum of de Klantrelaties, details hierboven vermeld. Wij reageren niet op vragen over producten en garanties.

Sending commercial ideas to Honda

Are you considering sending Honda an idea for a product or another commercial concept? Please read this information first.