Honda Sky

Duurzaamheid in Europa

Al sinds de oprichting wordt Honda gedreven door het verlangen om mensen en de samenleving te helpen. Wij geloven dat onze inspanningen om het milieu te verbeteren, de veiligheid voor iedereen te verhogen en een positieve sociale bijdrage te leveren, het levenspotentieel van mensen kan vergroten en hen vreugde kan brengen.

In heel Europa streven wij ernaar een bedrijf te zijn dat een aanwinst is voor de samenleving te zijn dat een aanwinst is voor de samenleving.

De visie van Honda voor 2030

In de wereldwijde visie van Honda voor 2030 wordt ons doel omschreven als: mensen wereldwijd de vreugde geven van een beter leven. Om dit te bereiken, nemen we het voortouw in de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en ontwikkelen we initiatieven die een samenleving creëren zonder CO2-uitstoot.

De kern van deze visie is onze inzet om consumenten kwaliteitsproducten te leveren die voldoen aan diverse individuele behoeften en sociale verwachtingen.

Klimaatneutraliteit

Triple Action to ZERO in 2050

Honda streeft naar een circulaire grondstoffeneconomie met 'nul impact op het milieu'.

Uiterlijk in 2050 willen we het verbruik van natuurlijke grondstoffen voor al onze producten en bedrijfsactiviteiten gedurende de hele levenscyclus van het product hebben verlaagd. We het initiatief nemen in drie onderling verbonden aandachtsgebieden (Triple Action to ZERO): klimaatneutraliteit, schone energie en circulair gebruik van grondstoffen.

Meer informatie

Honda en milieu

Op weg naar nul impact op het milieu

Honda levert een bijdrage aan de realisatie van een duurzame samenleving door te streven naar het elimineren van de impact op het milieu, ten voordele van iedereen. Ontdek de stappen die we nu al nemen in heel Europa.

Ontdek meer
Honda en milieu

Het leven van mensen verrijken zodat ze hun dromen kunnen nastreven

Honda werkt proactief samen met gemeenschappen in heel Europa om diversiteit te promoten, ondersteuning te bieden en sociale problemen op te lossen. Kom meer te weten over hoe onze initiatieven bijdragen aan een betere samenleving.

Meer informatie
Honda en milieu

Mensenlevens beschermen door vorderingen op het gebied van veiligheid

Honda werkt voortdurend aan de ontwikkeling van veiligheidstechnologie en doet aan voorlichting om te werken aan een samenleving waarin mensen elke dag kunnen genieten van volledige vrijheid en gemoedsrust.

Meer informatie
Honda en milieu

Meer aandacht voor verantwoorde bedrijfsvoering en transparantie

Honda streeft ernaar om een bedrijf te zijn dat een aanwinst is voor de samenleving. Daarom blijven we onze procedures voor verantwoorde bedrijfsvoering in Europa verbeteren, in harmonie met de bredere globale visie van Honda op duurzaamheid.

Meer informatie