Taal Sluiten

Klik om taal te wijzigen

My Honda+ Privacybeleid voor Connected Cars

My Honda+ Privacybeleid voor Connected Cars

Honda Motor Europe Limited ("Honda") beschermt uw privacy en voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (General Data Protection Regulation - GDPR) en andere toepasselijke regels voor gegevensbescherming (waaronder de Data Protection Act 2018 en marketing- en cookiewetten, samen met bijbehorende richtlijnen) (de "Gegevensbeschermingswetten").

Dit Privacybeleid (“Beleid”) gaat over de manier waarop wij omgaan met de persoonsgegevens van onze eigenaars van een Connected Car ("Honda-auto" of "Auto"), gebruikers van onze Connected Car Services ("CCS") en gebruikers van de mobiele App My Honda+ ("App"), ongeacht of u de primaire accounthouder ("Primaire gebruiker") bent of dat een Primaire gebruiker u toestemming heeft gegeven om hun account te delen ("Uitgenodigde gebruiker"), samen aangeduid als “betrokkenen” of “jullie”.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een natuurlijke persoon en die het mogelijk maken die persoon direct of indirect te identificeren. Deze gegevens worden in dit Beleid "persoonsgegevens" of "persoonlijke gegevens" genoemd.

Als u de eigenaar of toekomstige eigenaar bent van een Honda-auto, de bezoeker van één van onze websites, de bezoeker van een dealer of een van onze andere apps hebt gedownload of gebruikt, raadpleeg dan onze algemene Privacyverklaring, die op u van toepassing zal zijn, bijkomend aan dit Beleid. Als u een sollicitant bent en solliciteert naar een functie als Honda-medewerker, raadpleeg dan ons Privacybeleid voor sollicitanten, dat op u van toepassing zal zijn, bijkomend aan dit Beleid.

In dit Beleid wordt uitgelegd hoe wij de informatie die wij over u verzamelen gebruiken, opslaan en delen, hoe u uw rechten kunt uitoefenen met betrekking tot die informatie en de procedures die wij hanteren om uw privacy te beschermen. Dit Beleid vormt een aanvulling op elke andere eerlijke verwerking of privacykennisgeving die van tijd tot tijd aan u kan worden verstrekt (inclusief onze algemene Privacyverklaring). Neem contact met ons op via honda.benelux.gdpr@honda-eu.com als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over dit Beleid of over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, of als dergelijke gegevens op enig moment veranderen.

Onze CCS en App (ten behoeve van dit Beleid, samen de "Services") worden geleverd door Honda Motor Europe Limited (bedrijfsnummer 857969, Cain Road, Bracknell, Berkshire, Engeland, RG12 1HL) ("wij" en "ons"). Met het oog op de gegevensbeschermingswetten zijn wij de beheerder van de persoonsgegevens die worden verwerkt voor de doeleinden die hieronder zijn uiteengezet en zijn wij verantwoordelijk voor het beheer ervan.

Wijzigingen in dit Beleid

Wijzigingen in dit Beleid worden in de toekomst op deze pagina geplaatst en, indien van toepassing, via e-mail en/of via een pop-up in de auto of in de App aan u gemeld. Kom regelmatig terug om te zien of er updates of wijzigingen in dit Beleid zijn.

Verwerking van uw gegevens door derden

Let op: Dit Beleid geldt niet voor websites, apps of portals van derden waarnaar wij mogelijk een koppeling maken vanuit onze Services en geldt niet voor services van andere providers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de methoden (waaronder het gebruik van cookies) van dergelijke derden, zelfs niet als u de website, app, portal of service van derden hebt geopend via koppelingen van onze Services.

Wij raden u aan het beleid van elke aanbieder te controleren en contact op te nemen met deze derde als u vragen of opmerkingen hebt. Elke aanbieder van andere diensten, zoals verzekeraars, pechhulpdiensten, hulpdiensten voor noodgevallen (die eCalls ontvangen in noodgevallen, zoals beschreven in de handleiding van de auto), providers van datapakketten, WiFi-hotspotdiensten, online nieuws of sociale media, kaarten, reizen of muziek in de auto, zal ook afzonderlijk een "controller" zijn. U kunt het privacybeleid van deze providers rechtstreeks raadplegen.

Tijdens de levering van de CCS delen wij gegevens met SoundHound (die de Honda Personal Assistant-service levert) en Worldline (die namens ons betalingen verwerkt). SoundHound en Worldline verwerken gegevens namens ons, in de hoedanigheid van onze verwerkers, maar ze kunnen ook gegevens met betrekking tot u verwerken voor hun eigen doeleinden als onafhankelijke controllers. Neem even de tijd om hun respectievelijke privacybeleid door te nemen en te begrijpen hoe zij uw persoonsgegevens onafhankelijk van ons kunnen verwerken. U vindt hun beleid hier:

SoundHound - https://www.soundhound.com/en/privacy

Worldline – https://worldline.com/en/compliancy/privacy.html

Informatie over uw gasten verstrekken

Als u een Uitgenodigde gebruiker aan ons introduceert, sturen wij tijdens het registratieproces een kopie van dit Beleid naar hen.

Als u echter informatie verstrekt of faciliteert over gasten die geen Uitgenodigde gebruikers zijn (bijvoorbeeld passagiers of een alternatieve chauffeur), dan is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dergelijke personen op de hoogte zijn van dit Beleid. Zij moeten u ook toestemming geven om hun persoonsgegevens aan ons te verstrekken. In andere gevallen verzamelt Honda de persoonsgegevens van andere gasten (bijvoorbeeld passagiers of alternatieve bestuurders) niet actief en is Honda dit ook niet van plan, en gaat Honda ervan uit dat de persoonsgegevens die worden bewaard en verwerkt, alleen betrekking hebben op eigenaren van Honda-auto's, gebruikers van CCS en gebruikers van de App.

 

Informatie die beschikbaar is voor andere personen

Informatie beschikbaar in de App

Houd er rekening mee dat informatie die beschikbaar is via CCS, beschikbaar is voor andere gebruikers die gebruikmaken van dezelfde account. Zo kunnen Uitgenodigde gebruikers bijvoorbeeld de ritgeschiedenis van de Honda-auto bekijken, waarmee ze worden geïnformeerd over reizen die de Primaire gebruiker heeft gemaakt, en omgekeerd.

U kunt het delen van gegevens op elk gewenst moment uitschakelen. U kunt CCS niet gebruiken wanneer het delen van gegevens is uitgeschakeld, maar door het delen van gegevens uit te schakelen, stopt u het verzamelen van alle gegevens.

Informatie die beschikbaar is in de Honda-auto

Informatie die via CCS beschikbaar is, is ook zichtbaar voor iedereen die toegang heeft tot de auto. Wanneer u uw Honda-auto verkoopt/overdraagt aan een derde, moet u ervoor zorgen dat u in de App de auto verwijdert uit de garage om het uitschrijfproces te starten. Hierdoor worden de CCS-gegevens van de telematica-regeleenheid automatisch verwijderd, zodat de gegevens niet meer zichtbaar zijn in de auto.

Om dit proces effectief te laten verlopen, moet de Honda-auto voldoende zijn opgeladen en verbonden zijn met het mobiele netwerk.

Houd er ook rekening mee dat het onder normale netwerkomstandigheden 24 uur kan duren voordat het uitschrijfproces is voltooid. De voorwaarden die vereist zijn voor de uitschrijving vindt u in artikel 13.1 van de App-voorwaarden.

De informatie die wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken

Krachtens de gegevensbeschermingswetten moeten wij uitleggen welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, hoe en waarom wij deze gegevens gebruiken (de "verwerkingsactiviteit") en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Wij zijn ook verplicht om een "wettige basis" te hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit wordt samengevat in de onderstaande tabel.

Zo verzamelen we bijvoorbeeld gegevens over hoe u de CCS en de App gebruikt voor analysedoeleinden met behulp van Google Analytics en Application Insights.

Met betrekking tot het bewaren van uw persoonsgegevens door ons, bewaren en vervolgens verwijderen of anonimiseren wij uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in de paragraaf "Bewaren van uw persoonsgegevens", tenzij anders aangegeven in de onderstaande tabel.

Verwerkingsactiviteit: Waarom gebruiken wij uw gegevens?

Welke informatie wordt verzameld?

Wettige basis voor verwerking

Waarvandaan worden de gegevens verzameld?

Specifieke bewaarperioden

Mobiele App My Honda Plus

Om uw Honda-account in te stellen en te beheren, inclusief verzending van serviceberichten aan u.

Land

Taal

E-mailadres

Adres (incl. postcode)

Mobiele telefoonnummer

Wachtwoord

Honda-ID, een unieke identificatie die wordt gegenereerd voor elke Honda-accounthouder tijdens het registratieproces

Uw toestel-ID wordt gekoppeld aan uw Honda-ID, waar u zich kunt aanmelden met behulp van de touch-ID-functie, spraakopdrachtfunctie of gezichtsherkenningsfunctie van uw telefoon. Wij verwerken niet uw biometrische gegevens, die op uw toestel blijven staan.

Uw voorkeuren die u hebt ingesteld in de App

(i) Uw toestemming

(ii) In elk geval van gebruik van onze CCS en onze APP: de verwerking van deze gegevens is gebaseerd op de goede uitvoering, het beheer en de lopende uitvoering van onze CCS en onze App.

Als u deze informatie niet verstrekt, betekent dit helaas dat u geen Honda-account bij ons kunt openen.

(iii) Voor zover de verwerking verder gaat dan wat nodig is voor het gebruik van de CCS en de App, is de verwerking noodzakelijk voor ons legitieme belang om u een goede klantervaring te bieden en u functies te bieden om uw account te beveiligen.

(iv) Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

Van u (via de App)

 

Om uw account My Honda+ te beschermen tegen frauduleuze activiteiten, inclusief het implementeren van multifactor-verificatie wanneer uw account wordt geopend met een ander apparaat (of als uw telefoon verloren gaat of gestolen wordt)

 

Apparaat-ID

Honda-ID

Uw autorisatie van het extra apparaat

In geval van verlies of diefstal van uw apparaat, uw verzoek om toegang tot uw account met behulp van een ander apparaat (het kan zijn dat u dit verzoek via een dealer moet doen, in welk geval de dealer als onze processor zal optreden).

e-mailadres

Authenticatiecode

(i) Uw toestemming

(ii) Legitiem belang

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor ons legitieme belang om de veiligheid van de door ons geleverde diensten te garanderen

(iii) Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

 

Van u (via de App)

Van uw mobiel

Als er een authenticatiecode nodig is, wordt deze door Honda gegenereerd.

Elke authenticatiecode die door Honda wordt verstrekt, is niet meer geldig zodra deze wordt gebruikt en wordt daarna niet meer door Honda bewaard.

Om analyses uit te voeren om de App te verbeteren.

Deze analysediensten worden uitgevoerd door onze serviceprovider e3 Media Limited (handelend als Great State).

Informatie met betrekking tot uw apparaat, zoals de apparaat-ID, het type en model van het apparaat en het besturingssysteem hiervan

Informatie met betrekking tot de internetverbinding van uw apparaat, zoals het IP-adres

Informatie over de configuratie van uw apparaat, zoals de schermresolutie, tijdzone en taalinstellingen

Informatie over hoe u de App gebruikt, welke onderdelen van de App u bezoekt, hoe u deze opent, welke functies u meer of minder gebruikt dan andere en hoe u met de verschillende onderdelen van de App werkt

Informatie over de tijden waarop u de App opent, de frequentie en de tijd die u besteedt aan verschillende onderdelen van de App

Informatie over de locatie waar u de App opent

Informatie over de taal waarin u de App bekijkt

De versie van de App die u gebruikt

(i) Uw toestemming

(ii) Legitiem belang

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor ons legitieme belang om onze producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren.

 (iii) Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

 

Deze informatie wordt gegenereerd wanneer u de App gebruikt en wordt door de App naar ons verzonden.

 

 

Connected Car Services

Om uw CCS-account in te stellen en te beheren, inclusief verzending van serviceberichten aan u.

Hieronder valt ook identificatie van het land waar uw auto is geregistreerd om te bepalen welke CCS beschikbaar is in dat land en de relevante wettelijke vereisten die van toepassing zijn op de CCS (en om ervoor te zorgen dat de aan u aangeboden CCS aan deze wetten voldoen).

Naast de verwerkte informatie voor het instellen en beheren van uw Honda-account (hierboven beschreven), verwerken wij de volgende informatie voor CCS:

Titel, voornaam en achternaam

Telefoonnummer

Volledige postadresgegevens van de Honda-auto die tijdens het inschrijvingsproces zijn verzameld, zoals het voertuigidentificatienummer (VIN)

CCS-pakketselectie

Voorkeuren inclusief tijdzone

Voor Primaire gebruikers: hun Uitgenodigde gebruikers

Voor Uitgenodigde gebruikers: de Primaire gebruiker

Bijnaam auto

Als u in Italië bent, hebben wij ook uw belastingcode nodig

(i) Uw toestemming

(ii) In elk geval van gebruik van onze CCS en onze APP: de verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de voortdurende uitvoering, het beheer en de lopende uitvoering van het gebruik van de CCS en de App.

 

(iii) Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Als u deze informatie niet verstrekt, betekent dit helaas dat u geen Honda-account bij ons kunt openen.

(iv) Legitiem belang

 In het geval de verwerking verder gaat dan wat nodig is voor de goede uitvoering van de CCS en de App of de naleving van onze wettelijke verplichtingen, is de verwerking noodzakelijk voor ons legitieme belang om u een goede klantervaring te bieden en u functies te bieden om uw account te beveiligen.

Van u (via de App)

 

Om uw Honda te koppelen en te controleren of u in aanmerking komt voor CCS als Primaire gebruiker voordat aan u CCS worden verleend, periodiek daarna en na verlenging van CCS.

VIN

Pincode gegenereerd door Honda

eSIM-nummer en status hiervan

 

(i) Uw toestemming

(ii) In elk geval van gebruik van onze CCS en onze APP: de verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de voortdurende uitvoering, het beheer en de lopende uitvoering van het gebruik van de CCS en de App.

 

Als u deze gegevens niet verstrekt, betekent dit helaas dat u de Services niet van ons kunt ontvangen.

Van u (via de App)

De pincode is na korte tijd verouderd en wordt daarom kort nadat deze is gegenereerd verwijderd.

 

Om uw Honda-auto te verbinden met het mobiele netwerk zodat u de CCS kunt ontvangen.

 

Wij en AT&T (die als onze verwerkers fungeren) verwerken de volgende gegevens:

VIN

eSIM-nummer

Land van autoregistratie

Locatie

(i) Uw toestemming

(ii) In elk geval van gebruik van onze CCS en onze APP: de verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de voortdurende uitvoering, het beheer en de lopende uitvoering van het gebruik van de CCS en de App.

Helaas kunnen wij u zonder verwerking van deze gegevens geen CCS verstrekken.

Van uw auto

AT&T verwerkt deze gegevens zolang uw eSIM is ingesteld in de normale modus.

Om u CCS (hieronder vermeld) te bieden, inclusief het verzenden van waarschuwingen.

Virtueel dashboard

Berichten van MyHonda+

EV-oplaadstatus

Accustatus

Vergrendeling op afstand

Ontgrendeling op afstand

Claxon op afstand

Klimaatregeling op afstand

Planner klimaatregeling

Opladen op afstand

Planner voor opladen

Instelling voor maximale lading

Uw route plannen

Reisgeschiedenis

Autozoeker

Bestemming verzenden

Honda Digital Roadside Assistance

Geo-Fence

HDK Sleutel delen

HDK Inschakelen

HDK Portieren vergrendelen & ontgrendelen

HDK Ruiten sluiten

HDK Laaddeksel openen

HDK Waarschuwingen

 

VIN

ID van mobiel apparaat

Telefoonnummer

Voor- en achternaam

Honda-ID

Taalvoorkeur en land van registratie

Modelcode en modeljaar van voertuig

GPS-locatie van het voertuig en de rijrichting

Datum en tijdstip van pechgeval

Uw instructies, bijvoorbeeld om de claxon van de auto te laten klinken, om geo-fence te implementeren, om de auto te vergrendelen

Autostatus, bijv. portiervergrendelingsstatus, ruiten geopend, temperatuur in de auto, brandstofpeil, snelheid, kilometerstand, laadtoestand, of de portieren gesloten of vergrendeld zijn, of de motorkap is gesloten, status van de autoverlichting, als de auto elektrisch is: of hij is aangesloten en stroom ontvangt

Informatie over rijstijl, bijvoorbeeld hoe u accelereert, remt en hoe snel u rijdt

Uw voorkeuren die u instelt met betrekking tot CCS en waarschuwingen

Diagnosegegevens van het voertuig, zoals bandenspanning, remvloeistof en storingen, aantal kilometer tot het volgende oplaadmoment, resterende levensduur van motorolie, staat van de motor, waarschuwingslampjes of andere meldingen zoals foutcodes

 

(i) Uw toestemming

(ii) In elk geval van gebruik van onze CCS en onze APP: de verwerking is noodzakelijk voor een goede constante prestatie, een goed beheer en de ondersteuning van de CCS en de App.

 

Van u (via de App)

Van de auto (via de TCU - de telematica-regeleenheid)

 

Om uw Honda-auto te volgen zodat u kunt profiteren van de volgende diensten:

Gestolen auto volgen

Autozoeker

Ritgeschiedenis

Geo-fence

Digital Roadside Assistance

 

Locatiegegevens

(i) Uw toestemming

(ii) In elk geval van gebruik van onze CCS en onze APP: de verwerking is noodzakelijk voor een goede constante prestatie, een goed beheer en de ondersteuning van het gebruik van de CCS en de App.

 

Van de GPS van uw auto (via de TCU)

 

 

Locatiegegevens worden 90 dagen bewaard als u zich hebt aangemeld voor ritgeschiedenis. Anders worden deze constant overschreven.

Locatiegegevens die worden verwerkt om u te voorzien van pechhulp, worden verwerkt voor de duur van uw abonnement en voor een eventuele extra periode die om juridische redenen vereist is.

Geo-Fencing-parameters die door u zijn ingesteld, worden alleen verwerkt totdat u deze parameters verwijdert of uw CCS-abonnement verloopt (afhankelijk van wat zich eerder voordoet).

Om u in staat te stellen uw App Center over te brengen naar de display-audio van een andere auto

Wij en Digitalist (die als onze verwerkers fungeren) verwerken de volgende gegevens:

VIN

Klant-ID

(i) Uw toestemming

(ii) In elk geval van gebruik van onze CCS en onze APP: de verwerking is noodzakelijk voor een goede constante prestatie, een goed beheer en de ondersteuning van het gebruik van de CCS en de App.

Van uw auto

De klant-ID wordt door ons gegenereerd

Digitalist bewaart deze gegevens alleen gedurende de actieve gebruiksperiode van de service.

Voor het instellen en leveren van de digitale sleutelservice (Honda Digital Key Service)

ID mobiel apparaat

Code Digital Key

(i) Uw toestemming

(ii) In elk geval van gebruik van onze CCS en onze APP: de verwerking is noodzakelijk voor een goede constante prestatie, een goed beheer en de ondersteuning van het gebruik van de CCS en de App.

Wij verkrijgen de apparaat-ID van uw mobiele telefoon (via de App)

 

Om uw eVHC-service (Electronic Vehicle Health Check - gezondheidscontrole) te koppelen aan uw CCS, zodat u eVHC-rapporten en herinneringen kunt ontvangen via CCS

Wij en Snap-On (die als onze verwerkers fungeren) verwerken de volgende gegevens:

VIN

Autoregistratienummer

Honda-ID

Gegevens die worden verstrekt door Honda-autodealers met betrekking tot de werkzaamheden die zij uitvoeren, zoals diensten die u van hen hebt ontvangen, resultaten van hun inspecties/werkzaamheden, diensten die vereist zijn voor uw auto en wanneer die plaatsvinden, en video's over problemen met uw auto

EVHC-rapporten (met informatie van de dealers)

(i) Uw toestemming

(ii) In elk geval van gebruik van onze CCS en onze APP: de verwerking is noodzakelijk voor een goede constante prestatie, een goed beheer en de ondersteuning van het gebruik van de CCS en de App.

Dealers die uw auto onderhouden

Behalve uw VIN en autoregistratienummer die door ons worden bewaard, worden de door dealers verstrekte gegevens, inclusief de eVHC-rapporten, maximaal 6 jaar bewaard

Om analyses uit te voeren om:

De kwaliteit van onze producten en diensten te handhaven en te garanderen, inclusief de auto's die wij produceren en CCS

Betere producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren

Te begrijpen (en u te voorzien van informatie over) hoe u uw auto efficiënter kunt gebruiken

Reisgegevens, zoals uw rijlogboek

Statusgegevens, zoals of het storingslampje aan of uit is, waarschuwingen over voertuigproblemen die zichtbaar zijn op uw dashboard en services op afstand die voor u beschikbaar zijn 

Gebeurtenisgegevens, zoals uw CCS-aanvragen en -fouten met betrekking tot dergelijke aanvragen, en meldingen vanaf uw voertuigen, zoals veiligheidswaarschuwingen

Voertuiggegevens, zoals de gegevens die door de sensoren in uw voertuig worden verzameld (bijv. reminformatie, accu-informatie, toestand van de banden), geschiedenis van diagnosefoutcodes en zwevende voertuiggegevens (d.w.z. informatie over de locatie en snelheid van uw voertuig op specifieke tijden)

(i) Uw toestemming

(ii) Legitiem belang

De verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor onze legitieme belangen om onze producten en diensten te onderhouden en te verbeteren, en om u een betere gebruikerservaring te bieden.

 

Deze informatie wordt gegenereerd wanneer u de CCS gebruikt.

 

 

Om u te laten weten of (in de loop van de uitvoering van de in de vorige rij beschreven analyses die we af en toe kunnen doen, maar niet continu) we ontdekken dat de prestaties van uw autobatterij suboptimaal zijn.

Uw contactgegevens

Wij nemen alleen contact met u op voor dit doel:

 (i) als u ons toestemming geeft om dit te doen. U kunt uw toestemming weigeren en u kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken door uw contactvoorkeuren in de App te wijzigen.

of

(ii) in het onwaarschijnlijke geval dat wij een fout ontdekken (tijdens het uitvoeren van de in de vorige rij beschreven analyses op niet-continue basis) die uw vitale belangen in gevaar zou kunnen brengen, kunnen wij contact met u opnemen om u hierover te informeren, zelfs als u ons geen toestemming hebt gegeven.

Van u (via de App)

 

Honda Personal Assistant

Om u te voorzien van de Honda Personal Assistant-service

 

Behalve informatie die u rechtstreeks verstrekt via de spraakondersteuning van uw voertuig, namelijk uw spraakopdrachten, verwerkt SoundHound de volgende gegevens namens ons, als onze verwerkers:

Locatie van de auto;

VIN

Navigator-informatie;

Displaygegevens, zoals welke inhoud op uw scherm wordt weergegeven (om de spraakopdracht te ondersteunen), zorgt ervoor dat effect wordt gegeven aan de spraakopdracht;

Muziekinformatie op apparaten die zijn aangesloten op het display;

Contactgegevens van apparaten die zijn aangesloten op het display;

Informatie over de Honda Personal Assistant-App, zoals de identificatiegegevens en taalinstellingen hiervan;

Interpretatie van uw opdracht;

Meest recente respons.

(i) Uw toestemming

(ii) In elk geval van gebruik van onze CCS en onze APP: de verwerking is noodzakelijk voor een goede constante prestatie, een goed beheer en de ondersteuning van het gebruik van de CCS en de App.

 

Deze informatie wordt gegenereerd wanneer u een opdracht geeft aan de Honda Personal Assistant en wordt rechtstreeks naar SoundHound verzonden.

Het opnemen van uw spraakopdrachten stopt 1 seconde nadat u bent gestopt met spreken.

Honda verwijdert deze gegevens elke keer dat u het contact inschakelt of 3 maanden nadat deze zijn verzameld (afhankelijk van wat zich eerder voordoet).

Het uitvoeren van analyses om de Honda Personal Assistant te verbeteren.

Als u ons toestemming geeft, zullen wij en SoundHound de gegevens die in de vorige rij zijn beschreven, voor dit doel verwerken.

SoundHound verwerkt de gegevens voor dit doel als onze processors, en zij verwerken deze ook als onafhankelijke controleurs met het oog op het onderhoud en de verbetering van hun product (d.w.z. de onderliggende audio- en spraakherkenningsdienst).

Aangezien SoundHound deze gegevens verwerkt als onafhankelijke beheerders, kunt u hun privacybeleid bekijken, dat u hier kunt vinden: https://www.soundhound.com/en/privacy.

SoundHound kan dit beleid van tijd tot tijd aanpassen.

Toestemming (door uw voorkeuren aan te geven tijdens het aanmeldingsproces of daarna binnen de App).

U bent niet verplicht om toestemming te geven voor een dergelijke verwerking en het weigeren van toestemming heeft geen invloed op uw mogelijkheden om de Honda Personal Assistant te gebruiken. U hebt de mogelijkheid om uw voorkeur te wijzigen en uw toestemming op elk moment in te trekken.

Indien u niet de mogelijkheid heeft om toestemming te geven en in te trekken binnen de App, zullen uw gegevens niet worden verwerkt voor dit doel.

Deze informatie wordt gegenereerd wanneer u een opdracht geeft aan de Honda Personal Assistant en wordt direct doorgestuurd naar SoundHound.

Als u toestemming geeft voor deze verwerking, bewaren wij en SoundHound uw gegevens voor dit doel zolang u de Hoofdgebruiker van de auto bent of totdat u uw toestemming intrekt (indien eerder).

Wanneer de bewaartermijn afloopt, worden uw gegevens zo snel mogelijk (en binnen maximaal 30 dagen) verwijderd.

Dit heeft geen invloed op de bewaring van uw gegevens door Honda (of SoundHound als verwerker van Honda) in de mate dat het nodig is om u de Honda Personal Assistant (zoals beschreven in de vorige rij) te bezorgen.

Algemeen

Om betalingen aan ons te verwerken, inclusief CCS-abonnementspakketten.

Betalingen aan ons worden verwerkt door Worldline, die uw gegevens verwerken als onafhankelijke controllers in overeenstemming met hun privacybeleid (dit vindt u hier: https://be.worldline.com/content/dam/worldline-be/terms-and-conditions/en/Privacy-Notice-Worldline-EN-2018-5.pdf). Wij raden u aan hun beleid te lezen. Dit Beleid kan van tijd tot tijd door hen worden bijgewerkt.

De gegevens die door Worldline worden verwerkt, bestaan uit:

Betaalkaartgegevens, namelijk PAN, vervaldatum, en naam kaarthouder voor transacties zonder presentatie van de kaart

Transactiegegevens, namelijk datum en tijd van betaling, bedrag, valuta, categoriecode handelaar (MCC) en betalingsautorisatiecode

Adres (incl. postcode)

Waar Worldline gegevens verwerkt als onze verwerkers zullen wij passende contractuele bepalingen hanteren zoals wettelijk vereist.

Aanbieders van betaalkaarten, zoals VISA en Mastercard, en kaartuitgevende banken zijn uit zichzelf ook controllers en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met hun eigen privacybeleid.

(i) Uw toestemming

 

(ii) Uitvoering van een contract

De verwerking is noodzakelijk om stappen te ondernemen op uw verzoek om een contract met u aan te gaan, voor de constante uitvoering en facilitering en het constante beheer van een dergelijk contract.

Als u deze informatie niet verstrekt, betekent dit helaas dat u geen CCS-abonnementspakketten kunt aanschaffen.

Van u (via de App)

Van Worldline

Honda heeft tot 18 maanden na de datum van de transactie toegang tot bepaalde informatie van Worldline (bijv. een gemaskeerd / gedeeltelijk kaartnummer).

Wij bewaren kopieën van sommige van deze gegevens (zoals beschreven in de volgende regel) gedurende 10 jaar na de datum van de betreffende transactie, met als doel fraude te voorkomen en te detecteren.

Houd er rekening mee dat Worldline deze gegevens, als onafhankelijke controllers, bewaart in overeenstemming met hun privacybeleid.

Om fraude te voorkomen en te detecteren

Referentie betalingstransactie

Transactiegegevens, namelijk klant-ID en IP-adres klant,

(i) Uw toestemming

(ii) Legitiem belang

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor onze legitieme belangen om fraude te voorkomen en te detecteren.

Van u (via de App)

Van Worldline

10 jaar vanaf de datum van de betreffende transactie.

Om contact met u op te nemen (via de app of per e-mail) met informatie over CCS of de app

Wanneer wij via e-mail contact met u opnemen, gebruiken wij de volgende gegevens:

Voor- en achternaam

E-mailadres

De verwerking is noodzakelijk voor ons legitieme belang om u CCS en de app te kunnen leveren

Van u (via de app)

 

Om contact met u op te nemen over Honda-producten of -diensten, wedstrijden, interessante aanbiedingen, nieuwsbrieven en algemene marketing en reclame (digitaal en anderszins)

 

Marketingvoorkeuren

Apparaat-ID

 

Uw toestemming (door voorkeuren aan te geven tijdens het aanmelden bij de App) . U kunt dit te allen tijde wijzigen in het voorkeurencentrum van de App.

 

Van u (via de App)

Wij verwerken alleen gegevens voor dit doel zolang u toestemming geeft voor marketing (via de instellingen voor marketingvoorkeuren in de App).

Wij zullen ook uw marketingvoorkeuren blijven verwerken, zodat wij hieraan kunnen voldoen.

Om marktonderzoek uit te voeren, inclusief door middel van enquêtes, zodat wij onze producten en diensten kunnen verbeteren

Contactgegevens

Apparaat-ID

Uw antwoorden op onze marktonderzoeksvragen

(i) Uw toestemming.

(ii) Legitiem belang

De verwerking is noodzakelijk om onze producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren.

Wij zullen uitsluitend promotionele content opnemen in ons marktonderzoeksmateriaal als u ons toestemming hebt gegeven om u marketing te sturen.

Van u (via de App)

 

Wij hebben bepaald, door op redelijke wijze en rekening houdend met de omstandigheden te handelen, dat wij ons kunnen baseren op legitieme belangen als wettige basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden (wij hebben dit hierboven vermeld en onze legitieme belangen uiteengezet). Wij zijn tot deze beslissing gekomen door ons legitieme belang in balans te brengen met uw privacyrechten als individu. Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over deze balans.

Marketing- en promotiemateriaal

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om aan u marketing- en promotiemateriaal te verzenden (zoals hierboven vermeld).

Wij geven uw persoonsgegevens nooit door aan derden om deze te gebruiken om zelf marketing aan u te sturen, tenzij u uitdrukkelijk hiermee hebt ingestemd. Wij kunnen echter verwerkers van derden gebruiken om namens ons marketing naar u te sturen.

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketing- en promotiemateriaal door uw marketingvoorkeuren te wijzigen in de App.

Veiligheid

Wij hebben passende beleidsregels, voorschriften en technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onwettige verwerking en tegen verlies, vernietiging of schade door ongevallen.

Wij hebben ook procedures voor het oplossen van schendingen van de gegevensbeveiliging. Wij zullen u en elke van toepassing zijnde toezichthouder op de hoogte stellen van een schending van de gegevensbeveiliging waar wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Internet (inclusief sociale-mediakanalen) en e-mail zijn echter niet veilig. Uw communicatie kan door een aantal landen worden geleid voordat deze wordt geleverd, wordt mogelijk onderschept door derden of bereikt de beoogde ontvanger mogelijk niet. Dit is de aard van het World Wide Web/Internet. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor dergelijke onbevoegde toegang of verlies van persoonsgegevens die buiten onze controle valt.

U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw gebruikersnaam en wachtwoord voor uw App en mag deze niet delen met of openbaar maken aan anderen.

Ga naar www.getsafeonline.org als u meer wilt weten over het beschermen van uw gegevens en uw apparaten tegen fraude, identiteitsdiefstal, virussen en vele andere online problemen. Get Safe Online wordt ondersteund door HM Government en toonaangevende bedrijven.

Onze CCS is zodanig ontwikkeld dat de verzamelde persoonsgegevens nodig zijn om de best mogelijke service te kunnen leveren. Er zijn passende technische maatregelen ingebouwd om uw gegevens te beveiligen in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.

Uw persoonsgegevens delen

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verstrekken aan:

·       Bedrijven binnen onze groep;

·       Uw Uitgenodigde gebruikers indien u een Primaire gebruiker bent

·       Uw Primaire gebruiker indien u een Uitgenodigde gebruiker bent

·       De App wordt geleverd door e3 Media (handelend als Great State)

·       Onze externe hostingserviceproviders. 

·       Onze professionele adviseurs (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, belastingadviseurs, juridische adviseurs of bedrijfsadviseurs die ons professionele diensten verlenen, financiële bedrijfsadviseurs of curators, of potentiële kopers of verkopers van bedrijven of bedrijfsmiddelen);

·       Andere leveranciers, zakenpartners en onderaannemers voor bedrijfsadministratie, ondersteuning, verwerkingsservices of IT- of telecommunicatiedoeleinden (met name IBM en AT&T Inc.;

·       Leveranciers die ons betaaldiensten bieden. Dit is momenteel Worldline;

·       Leveranciers voor audio/spraakherkenningsservices (met name SoundHound Inc.)

• Leveranciers van ondersteuning via een callcenter (met name Bosch);  

·       Leveranciers van diagnosediensten, namelijk Snap-On die de elektronische controle van de voertuiggezondheid verzorgen;

·       Leveranciers van de digitale pechhulp, namelijk Bosch Service Solutions GmbH, die gegevens verder zullen delen met leveranciers van pechhulp, zoals AXA;

·       Andere zorgvuldig geselecteerde leveranciers die ons ondersteunen met marketingactiviteiten, beheer van klantrelaties, productoptimalisatie en gegevensanalyse, waaronder met name:

o    e3 Media (handelend als Great State) en IBM - Wij werken samen met deze serviceproviders om onze gegevens als bedrijf te begrijpen. Dit helpt ons de feiten te vinden die het belangrijkst zijn voor ons bedrijf en om onze klanten te begrijpen. Op deze manier kunnen wij u een betere ervaring en meer persoonlijke service bieden;

o    e3 Media Limited (handelend als Great State) - Wij gebruiken Great State ook om de App te ontwikkelen en aan u te leveren, analyses uit te voeren om de App te verbeteren en onze marketingcommunicatie te bewaken en te verbeteren

o    IBM levert de systeeminfrastructuur om voertuigen van klanten in staat te stellen te communiceren met de mobiele applicatie, services voor identiteitsbeheer en services voor beveiligingsconsultancy.

o    ICUC - Wij gebruiken ICUC om analyses uit te voeren van het aantal video's dat wordt bekeken, enz. in Discovery Feed, zodat wij de inhoud van de Discovery Feed kunnen verbeteren

o    Digitalist Group Plc - Wij gebruiken Digitalist Group Plc om in de auto display-audioservices te leveren

·       Derden die u goedkeurt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, sociale-mediasites en betalingsaanbieders);

·       Hulpdiensten in geval van nood;

·       Onze toezichthouders, wetshandhavers en justitie- of fraudepreventiebureaus, evenals onze juridische adviseurs, rechtbanken, de politie en andere bevoegde instanties, met als doel het onderzoeken van feitelijke of vermoedelijke criminele activiteiten of andere wettelijke kwesties;

·       Overheidsinstanties, of andere instanties in Nederland en in het buitenland, zoals de instanties die verantwoordelijk zijn voor immigratie, grenscontrole, beveiliging en antiterrorisme; en

·       Belastinginstanties om te voldoen aan wetten en voorschriften.

Wij zullen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden in de volgende situaties :

·       In het geval dat wij overwegen een bedrijf of activa te verkopen, zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan potentiële kopers van dergelijke bedrijven of activa;

·       Als wij, of feitelijk al onze activa, worden overgenomen door een derde, in welk geval persoonsgegevens die wij over onze klanten hebben, een van de overgedragen activa zullen zijn;

·       In het geval dat wij te maken hebben met een insolventiesituatie (bijv. de administratie of liquidatie);

·       Om onze voorwaarden, beleidsregels of overeenkomsten met u af te dwingen of toe te passen, of die wij tussen u en een derde hebben gefaciliteerd;

·       Om onze rechten, eigendommen of veiligheid, of die van onze mensen of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, belastingdienst, de plaatselijke politie of andere plaatselijke wetshandhavingsinstanties) met het oog op veiligheid, misdaadpreventie, fraudebescherming en vermindering van kredietrisico; en

·       Als wij verplicht zijn uw persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of wettelijke voorschriften, of anderszins ter voorkoming of voor detectie van fraude of misdaad.

Internationale overdracht van uw persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens overdragen aan andere landen dan het land waarin de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, waaronder landen buiten de EU en België, zoals India, om u onze diensten te kunnen bieden. Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde wetten op het gebied van gegevensbescherming als het land waarin u de informatie oorspronkelijk hebt verstrekt en bieden mogelijk niet dezelfde mate van bescherming.

Als wij persoonsgegevens overdragen naar landen buiten de EER, kunnen wij ons mogelijk baseren op een beslissing van de Europese Commissie (of in België de minister van Binnenlandse Zaken) die bepaalt of het land voldoende bescherming biedt conform de wetgeving inzake gegevensbescherming (bijvoorbeeld om te bepalen of de bescherming toereikend genoeg is om uw gegevens over te dragen aan ons moederbedrijf in Japan).

Wij kunnen ons ook baseren op passende beveiligingsmaatregelen die wettelijk zijn opgesteld met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens naar een land buiten de EER, bijvoorbeeld door middel van een overeenkomst met contractuele standaardbepalingen die zijn aangenomen door de Europese Commissie of de Belgische overheid. Wij zijn dergelijke contractuele standaardclausules met IBM in India aangegaan, aangezien daar een deel van de verwerking door IBM zal worden uitgevoerd en waar Bosch een deel van de verwerking kan uitbesteden aan verwerkers in de Filipijnen en de VS zullen ook met deze partijen standaard contractuele clausules worden afgesloten. Tenslotte hebben wij ook standaard contractuele clausules afgesloten met SoundHound, aangezien zij gegevens met betrekking tot de Honda Personal Assistant verwerken in de VS.Een exemplaar van de contractuele standaardbepalingen is op de website van de Europese Commissie hier beschikbaar.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken zolang dat nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor wij deze verwerken. Zodra deze gegevens niet meer nodig zijn voor deze doeleinden, verwijderen of anonimiseren wij deze gegevens, zodat deze gegevens niet langer aan u kunnen worden gekoppeld. In elk geval zal de bewaartermijn voor uw persoonsgegevens maximaal 10 jaar zijn nadat u onze CCS en de App niet meer gebruikt.

Elk gegevensitem wordt voor een aantal verschillende doeleinden gebruikt. Het bepalen van hoe lang de relevante bewaarperiode duurt, hangt daarom af van de aard van de gegevens, waarom wij een item verwerken en van de juridische en operationele noodzaak voor het bewaren van een item.

Wij hebben bepaalde specifieke bewaarperioden aangegeven in de bovenstaande tabel (bij ‘De informatie die wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken’). Als deze specifieke perioden niet van toepassing zijn, zijn de volgende termijnen van toepassing:

Betrokken persoonsgegevens

Bewaartermijn

Account- en profielgegevens (bijv. e-mailadres, mobiel telefoonnummer, land, taal, abonnementsinformatie en marketinginformatie)

Deze gegevens worden bewaard totdat uw account bij ons wordt verwijderd. Zodra uw account is verwijderd, worden uw account- en profielgegevens binnen 24 uur verwijderd en kunnen deze niet meer worden opgevraagd.

Voertuiggegevens, bijvoorbeeld zwevende voertuiggegevens (d.w.z. informatie over de locatie en snelheid van uw voertuig op specifieke tijden), gegevens van de autosensoren en de DTC-geschiedenis (Diagnostic Trouble Codes - Storingscodes).

Maximaal 90 dagen, met als startpunt de dag waarop de gegevens worden verzameld.

Reisgegevens, bijv. het rijlogboek van de auto.

Maximaal 90 dagen, met als startpunt de dag waarop de gegevens worden verzameld.

Uw statusgegevens, bijvoorbeeld welke services op afstand voor u beschikbaar zijn, en de status van de storingsindicatielampjes van de auto.

Maximaal 90 dagen, met als startpunt de dag waarop de gegevens worden verzameld.

Gegevens over uw gebeurtenissen, bijvoorbeeld CCS-aanvragen die u doet en fouten in verband met dergelijke aanvragen, en meldingen vanuit de auto, zoals beveiligingswaarschuwingen.

Maximaal 90 dagen, met als startpunt de dag waarop de gegevens worden verzameld.

Als u, voordat de periode van 90 dagen, aangegeven in de tabel hierboven, is verstreken, (i) uw account annuleert, (ii) de registratie van de auto ongedaan maakt of (iii) wij uw account wegens inbreuk op de voorwaarden beëindigen, dan zullen wij deze gegevens kort daarna verwijderen of anoniem maken.

Wij verwijderen geen VIN-nummers omdat deze worden gebruikt om elke auto te identificeren die wij hebben geproduceerd en die nodig zijn voor verschillende doeleinden die buiten het bereik van dit Beleid vallen.

Als u meer informatie wilt over deze bewaarperioden stuur dan een e-mail naar onze Data Protection Officer op honda.benelux.gdpr@honda-eu.com.

Uw rechten

Als onderwerp van de gegevens hebt u de volgende rechten onder de Gegevensbeschermingswetten.

 

Recht

 

Omschrijving

 

(1) Recht om op de hoogte te worden gebracht

Een recht om op de hoogte te worden gebracht van de persoonsgegevens die wij over u hebben. In dit Beleid (samen met onze algemene Privacyverklaring) wordt beschreven hoe wij uw gegevens verzamelen, bewaren en opslaan, wat wij ermee doen en waarom. Als u vragen hebt, neem dan contact met ons op via honda.benelux.gdpr@honda-eu.com zodat wij u de gewenste informatie kunnen verstrekken.

(2) Recht op toegang

Een recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die wij over u hebben.

(3) Recht op rectificatie

Een recht om ons te verplichten onjuiste persoonsgegevens die wij over u hebben te corrigeren, of om elk eventueel onvolledig persoonsgegeven aan te vullen.

(4) Recht op verwijdering

 

Een recht om ons te vragen de persoonsgegevens die wij over u hebben, te verwijderen. Dit recht is van toepassing in volgende gevallen:

·       Wanneer wij de persoonsgegevens niet langer hoeven te gebruiken om de doeleinden te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verzameld;

·       Wanneer u uw toestemming intrekt in de gevallen waarin wij uw persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming;

·       Wanneer u bezwaar maakt tegen de wijze waarop wij uw gegevens verwerken (volgens Recht 7 hieronder);

Merk op dat u de persoonsgegevens die gelinkt zijn aan uw profiel kunt verwijderen en alle voertuiggegevens kunt anonimiseren door uw account te verwijderen.

U kunt ook alle voertuiggegevens anonimiseren door de inschrijving van uw voertuig ongedaan te maken (hoewel dit niet leidt tot het verwijderen van uw profielgegevens omdat u dan nog steeds een Honda-account zou hebben).

(5) Recht op beperking van de verwerking

 

Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van de persoonsgegevens die wij over u hebben, te beperken. Dit recht is van toepassing wanneer:

·       U de juistheid betwist van de persoonsgegevens die wij over u hebben;

·       De verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, en u zich verzet tegen de verwijdering ervan maar in de plaats daarvan een beperking van het gebruik ervan eist;; of

·       U bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens op grond van uw recht op bezwaar, zoals bepaald in artikel 21, lid 1, van de AVG 

U kunt het delen van gegevens op elk gewenst moment uitschakelen. U kunt CCS niet gebruiken wanneer het delen van gegevens is uitgeschakeld, maar door het delen van gegevens uit te schakelen, stopt u het verzamelen van alle gegevens (behalve gegevens die door AT&T zijn verwerkt als gevolg van de verbinding van uw eSIM met het mobiele netwerk).

(6) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

 

Het recht, onder bepaalde omstandigheden, om de persoonsgegevens die u ons heeft gegeven, in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare indeling te ontvangen en het verkrijgen van de overdracht van deze gegevens aan een andere organisatie, op basis van een simpel verzoek.

(7) Recht op bezwaar

 

Het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die wij over u hebben conform wanneer de wettelijke basis voor deze verwerking gebaseerd is op onze legitieme belangen, tenzij wij kunnen aantonen dat er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die voorrang hebben op uw belangen en uw rechten en vrijheden, of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechten in rechte.

(8) Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Een recht van bezwaar dat u kan uitoefenen om niet onderworpen te zijn aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerd proces, inclusief profilering die op u betrekking heeft. Wij voeren geen geautomatiseerde verwerking uit die een juridisch of belangrijk effect op u kan hebben. Wij maken echter wel gebruikersprofielen om inzicht te krijgen in onze klantenkring, zodat wij u deskundige service op maat kunnen bieden

(9) Recht op intrekking

Een recht om uw toestemming in te trekken, wanneer wij op deze toestemming steunen voor het verwerken van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld om u marketingmateriaal te verschaffen). Houd er rekening mee dat de intrekking alleen van toepassing is op de toekomst. Verwerking van vóór de intrekking wordt hierdoor niet geraakt.

Wij horen graag wat u denkt over onze Services en dit Beleid. Als u contact met ons wilt opnemen met vragen of opmerkingen, meer informatie wilt aanvragen of uw rechten wilt uitoefenen die hierboven zijn beschreven, dan kunt u een e-mail sturen naar honda.benelux.gdpr@honda-eu.com.

Als u dit bericht in een ander formaat wilt ontvangen (bijvoorbeeld audio, groot afgedrukt, braille), neem dan contact met ons op via de bovenstaande gegevens.

Wij stellen het zeer op prijs dat u eerst met ons contact opneemt als u vragen hebt over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens of als u opmerkingen of zorgen hebt. Als u echter niet tevreden bent met onze afhandeling van een verzoek met betrekking tot uw rechten of zorgen, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij onze toezichthoudende instantie, namelijk het Information Commissioner's Office in het Verenigd Koninkrijk. Hun adres is: First Contact Team, Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, SK9 5AF.


Laatst bijgewerkt: 7 augustus 2020