Taal Sluiten

Klik om taal te wijzigen

PRIVACYVERKLARING VOOR KLANTEN VAN DE HONDA MII-MONITOR HRM40 Live / HRM70 Live APP

Honda zet zich in voor de bescherming en het respecteren van uw privacy. In deze Privacyverklaring staat hoe Honda Motor Europe Limited (“Honda”, “wij”, “ons”) uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u de Honda Miimo mobiele applicatiesoftware, bekend als Mii-monitor (waaronder alle diensten die toegankelijk zijn via de applicatie) (gezamenlijk de “App”) gebruikt, downloadt of daarover contact opneemt met Honda. Deze Privacyverklaring beschrijft daarnaast uw rechten op bescherming van persoonsgegevens, inclusief een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking die Honda uitvoert. Meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, vindt u in het onderdeel “Uw keuzes en rechten”.

Ook kunnen wij u aanvullende informatie verstrekken wanneer wij persoonsgegevens verzamelen en het gevoel hebben dat het handig is om relevante en tijdige informatie te verstrekken.

Afhankelijk van uw relatie met Honda, kunnen wij u ook, of hebben wij u, voorzien van andere kennisgevingen over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld indien u al een ander Honda-product heeft gekocht, kunt u ermee akkoord zijn gegaan dat wij contact met u opnemen voor het onderhoud en bijhouden van dat Honda-product, of in verband met de ontvangst van andere communicatie of marketinginformatie van Honda. Deze kennisgevingen worden niet vervangen door deze Privacyverklaring en zijn derhalve nog steeds van kracht, indien van toepassing.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verwerken de volgende soorten persoonsgegevens:

•                     Informatie om een gebruikersprofiel aan te maken: zoals het serienummer van uw Honda Miimo, uw gebruikersnaam en wachtwoord, leeftijdsgroep, stad en land. WIJ RADEN ECHTER STERK AAN DAT U GEEN INFORMATIE GEBRUIKT DIE U PERSOONLIJK IDENTIFICEERT WANNEER U UW GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD INSTELT;

•                     Wanneer u de App gebruikt: Technische gegevens van uw gebruik van de App, zoals uw IP-adres en besturingssysteem, browsertype (voor bezoeken aan onze website), gegevens over het apparaat dat u gebruikt voor toegang tot de App (“Apparaat”) (bv. het serienummer van uw Apparaat, unieke identificatienummer, MAC-adres) en technische en op gebeurtenissen gebaseerde gegevens in verband met uw gebruik van uw Apparaat (bv. internet- en Bluetooth-koppeling en connectiviteitsgegevens en duur van de sessie);

•                     Wanneer u direct contact opneemt met ons over de App: uw naam en contactgegevens (zoals uw adres, postcode, land, telefoonnummers en/of e-mailadres) en de reden waarom u contact zoekt;

•                     Wanneer u contact opneemt met de bevoegde Honda-dealer (degene die u de Honda Miimo (“Dealer”)) heeft verkocht via the App over uw Honda Miimo: uw naam en contactgegevens (zoals uw adres, postcode, land, telefoonnummers en/of e-mailadres), de reden waarom u contact hebt opgenomen en informatie over uw Miimo of Apparaat om u te helpen bij het diagnosticeren van problemen waar u mogelijk mee geconfronteerd wordt.

•                     Wanneer u contact met ons opneemt: wij mogen informatie verzamelen over diensten waarin u geïnteresseerd bent;

•                     Alle overige informatie die u ons stuurt: zoals handtekeningen, foto's, meningen, uw locatie en alle overige informatie die u opgeeft. 

Waarom wij deze persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en opslaan

 

Uw persoonsgegevens worden om onderstaande redenen verzameld, gebruikt en opgeslagen.

 

·           Wanneer dat noodzakelijk is voor Honda's legitieme belangen.

Bijvoorbeeld:

o   om de App en verwante diensten aan u te leveren;

o   om de App te beheren;

o   om u in staat te stellen updates van de App en vervangingen te downloaden;

o   om ons in staat te stellen de functionaliteit van de App en Honda-producten en -diensten te verbeteren en optimaliseren (met name ons Honda Miimo-assortiment);

o   om te begrijpen welke onderdelen van de App populair zijn/het meest gebruikt worden, of welke onderdelen veranderd/bijgewerkt moeten worden;

o   om te reageren op vragen en klachten van gebruikers;

o   om een profiel van u aan te maken om te besluiten welke producten en diensten wij u voor directe marketingdoeleinden aan gaan bieden;

o   voor interne administratie;

o   voor beheer van en toezicht op onze bedrijfsactiviteiten, inclusief managementanalyse, audits, prognoses, bedrijfsplanning;

o   om u te vragen uw mening te geven of deel te nemen aan enquêtes over producten en diensten (door middel van pushmeldingen) en die enquêtes en onderzoek uit te voeren en analyseren, zodat we onze producten en diensten kunnen benchmarken en verbeteren;

o   daar waar nodig als onderdeel van een reorganisatie of verkoop van Honda of een bedrijfsonderdeel of bedrijfsmiddelen van een relevant bedrijf uit de Honda Group; en

o   om uw persoonsgegevens te converteren naar anonieme gegevens en deze te gebruiken (gewoonlijk op een samengevoegde statistische basis) voor onderzoek en analyse om de prestaties van de App te verbeteren – zie onderstaande ‘Samengevoegde informatie’.

Wanneer wij in ons legitieme belang gegevens verwerken, zijn wij verplicht een evenwicht te zoeken tussen onze legitieme zakelijke belangen en uw rechten inzake gegevensbescherming en moeten wij ervoor zorgen dat uw rechten niet zwaarder wegen dan onze belangen. Voor meer informatie over hoe wij deze evenwichtsoefening uitvoeren, kunt u contact opnemen via de gegevens die u op het einde van deze Privacyverklaring aantreft.

 

·           Wanneer u toestemming heeft verleend.

o    Bijvoorbeeld om u van directe marketing te voorzien, inclusief informatie over goederen en diensten die voor u interessant kunnen zijn via berichten in de App (u wordt hier via pushmeldingen op attent gemaakt). Wij bieden u altijd de gelegenheid om zich te allen tijde van directe marketing af te melden.

 

·           Wanneer het noodzakelijk is een overeenkomst uit te voeren die Honda met u heeft of om maatregelen te treffen om er een aan te gaan.

o    Bijvoorbeeld, reageren op en/of uw verzoeken of vragen behandelen die via de App of anderszins zijn verzonden, u technische ondersteuning bieden in verband met uw Honda Miimo, de door ons aangeboden service aanbieden via de App (waarbij inbegrepen het delen van uw informatie met derden, daarover meer informatie hieronder) en voor alle andere doeleinden die te maken hebben met het beheer van uw wettelijke relatie met Honda.

 

·           Wanneer het noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

o    Bijvoorbeeld, wanneer u uw wettelijke rechten onder de wet op gegevensbescherming uitoefent, om uw identiteit te verifiëren, voor de vaststelling en verdediging van onze wettelijke rechten, voor activiteiten die gerelateerd zijn aan de preventie, de opsporing en het onderzoek van misdaad (waarbij uw informatie mogelijk gedeeld moet worden met wetshandhavende instanties, zoals hieronder uiteengezet) en voor de naleving van wettelijke en regelgevende verantwoordelijkheden die op ons van toepassing zijn.

 

·           Samengevoegde informatie

o    Honda kan uw persoonsgegevens ook converteren naar anonieme gegevens en deze gebruiken (gewoonlijk op een samengevoegde statistische basis) voor onderzoek en analyse om de App te verbeteren, trends te analyseren en producten aan de wensen van de klant aan te passen. Samengevoegde persoonlijke informatie kan u of elk ander gebruik van de App niet persoonlijk identificeren.

Hoe wij uw persoonsgegevens delen

(a)    Overdacht binnen de bedrijven van de Honda Group

Wij delen uw persoonsgegevens met leden van de Honda Group.

·       In het geval van een productterugroeping of procesvoering, mogen persoonsgegevens worden gedeeld met ons moederbedrijf, Honda Motor Co. Ltd., (HM) in Japan, met als doel potentiële technische problemen te onderzoeken en de groepsverzekering te coördineren.

·       HM verzorgt ook technische ondersteuning voor de App.

Voor bovengenoemde doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt in, of gebruikt door leden van bedrijven van de Honda Group, die zijn gevestigd in jurisdicties buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") die geen gelijkwaardige wetten hebben voor gegevensbescherming als die in de EER. Wanneer wij uw gegevens binnen de bedrijven van de Honda Group overdragen, maken wij gebruik van standaard contractuele clausules voor gegevensbescherming, die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

(b)    Overdracht naar erkende dealers en reparateurs van Honda

 

Wij delen uw persoonsgegevens met uw dealer zodat deze, met onze hulp, u de technische ondersteuning kan bieden voor uw Honda Miimo.

 

(c)     Overdracht aan bedrijven die diensten uit opdracht aanbieden

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met bedrijven die diensten uit opdracht aanbieden aan de bedrijven van de Honda Group, zoals bijvoorbeeld:

 

·       IT-hosting (huidige leverancier: Robert Bosch Power Tools GmbH (Bosch)  en Eseye, een derde leverancier van Bosch;  https://www.eseye.com)

·       IT-onderhoudsspecialist (huidige leverancier: Bosch en hun derde leverancier, Fen Technologies; https://www.fentechnology.co.uk)

·       Professionele adviseurs (huidige leverancier: juridisch: verscheidene advocatenkantoren, waaronder Shoosmiths LLP in het VK)

 

Gebruik van Amazon Alexa

U hebt de mogelijkheid om uw Honda Miimo te bedienen door Amazon Alexa spraakopdrachten te geven. Dit is alleen mogelijk als u uw Honda Miimo aansluit op Amazon Alexa. Indien u uw Honda Miimo bestuurt via Alexa, kan het nodig zijn uw persoonlijke gegevens via Amazone te versturen naar Honda Miimo en andersom. Als u Amazon Alexa spraakopdrachten geeft voor het bedienen van uw Honda Miimo of voor het ophalen van informatie van uw Honda Miimo, worden stemgegevens verzonden naar Amazon en door Amazon gebruikt voor het uitvoeren van de service. Deze gegevens kunnen persoonlijke gegevens zijn. Door uw Amazon Alexa- en Honda-account te verbinden en vaardigheden te activeren, geeft u aan dat de op uw systeem geïnstalleerde Honda Miimo moet worden bestuurd via Amazon Alexa en dat deze informatie moet worden verstrekt via Amazon Alexa. Daarbij geeft u ons in deze context de opdracht om gegevens uit te wisselen met Amazon Alexa. U en Amazon zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die hiermee gemoeid is. De gegevensverwerking die wordt uitgevoerd door Amazon is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden en de privacybescherming van Amazon. Wij hebben hier geen invloed op. Raadpleeg voor meer informatie over gegevensverwerking door Amazon de voorwaarden inzake het gebruik en de privacybescherming van Amazon met betrekking tot Alexa.]

 

 

7.            YouTube

7.1          Onze online aanbiedingen worden via het YouTube-videoplatform gedeeld. Dit platform wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube is een platform dat uitsluitend het afspelen van audio- en videobestanden toestaat.

7.2          Als u naar een respectieve site van onze Online aanbiedingen gaat en deze een geïntegreerde YouTube-speler bevat, wordt een verbinding met YouTube gemaakt, zodat het video- of audiobestand verstuurd of afgespeeld kan worden. Daarmee worden gegevens verstuurd naar YouTube als gegevensverwerker. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verwerken van deze gegevens door YouTube.

7.3          Aanvullende informatie over de reikwijdte en het doel van de verzamelde gegevens

8.            Sociale plug-ins

8.1          We gebruiken in onze Online aanbiedingen de zogenaamde sociale plug-ins van verscheidene sociale netwerken. Ze worden in deze sectie afzonderlijk beschreven.

                Wanneer plug-ins worden gebruikt, maakt uw internetbrowser een rechtstreekse verbinding met de server van het respectieve sociale netwerk. Op deze manier ontvangt de respectieve provider de informatie die uw internetbrowser van de respectieve site van onze Online aanbiedingen heeft gehaald - zelfs wanneer u geen gebruikersaccount bij deze provider heeft of momenteel niet bent aangemeld op uw account. Logbestanden (waaronder het IP-adres) worden, in dit geval, rechtstreeks van uw internetbrowser naar een server van de respectieve provider gestuurd, en worden daar mogelijk opgeslagen. De provider of zijn server kan zich buiten de EU of de EER bevinden (bijv. in de VS).

                De plug-ins zijn standalone uitbreidingen van providers van sociale netwerken. Daarom hebben wij geen invloed op de reikwijdte van de gegevens die door hen verzameld en opgeslagen worden.

                Het doel en de reikwijdte van de verzamelde gegevens, de doorlopende verwerking en het doorlopende gebruik van de gegevens door het sociale netwerk alsmede uw respectieve rechten en instellingsopties voor het beschermen van uw privacy kunt u vinden in de kennisgevingen van de respectieve sociale netwerken inzake de bescherming van gegevens.

                Indien u niet wilt dat providers van sociale netwerken uw gegevens ontvangen en, indien van toepassing, deze gegevens opslaan of gebruiken, dient u de respectieve plug-in's niet te gebruiken.

               

8.2          Plug-ins op Facebook

Facebook wordt geëxploiteerd onder www.facebook.com by Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, en onder www.facebook.de door Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Hier vindt u een overzicht van de plug-ins van Facebook en hun uiterlijk:

http://developers.facebook.com/plugins; hier vindt u informatie inzake gegevensbescherming op Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

8.3          Gegevensverwerking door App Store-operators

Gegevens afkomstig uit overgedragen gegevens, zoals een gebruikersnaam, een e-mailadres en een individueel apparaat-id naar een app store (bijv. Google Play by Google, App Store by Apple, Galaxy Apps Store by Samsung) tijdens het downloaden van de respectieve applicatie, worden niet door ons verzameld en vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. We hebben geen invloed op het verzamelen van deze gegevens en verdere verwerking ervan door de App Store als controller.

 

Overdracht naar buiten de EER

Persoonsgegevens die via de App worden verwerkt, worden opgeslagen in een land in de EER. Met betrekking tot bovenstaande doeleinden zullen wij uw persoonsgegevens echter overdragen naar organisaties buiten de EER. Wanneer wij dat doen, kunnen we gebruikmaken van standaard contractuele clausules voor gegevensbescherming, die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen aan organisaties in de VS die deelnemen aan het EU-VS Privacy Shield, of die bedrijfsregels hebben om uw gegevens te beschermen, welke door de EU-autoriteiten voor gegevensbescherming zijn goedgekeurd. Neem voor meer informatie, en om een kopie te verkrijgen van de documenten die worden gebruikt om uw informatie te beschermen, contact op via de informatie onder Contact hieronder.

(d)    Overdracht naar andere organisaties

·       Overdrachten aan derden als wij verplicht zijn uw persoonsgegevens openbaar te maken teneinde aan een wettelijke verplichting te voldoen of als wij dit als noodzakelijk beschouwen om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Honda, onze klanten of anderen te beschermen.

·       Overdracht aan overheidsinstanties en/of wetshandhavende functionarissen indien dit bij wet verplicht is of als dit nodig is om onze legitieme belangen te beschermen in naleving van de toepasselijke wetgeving.

·       Overdracht aan potentiële of werkelijke kopers in het geval dat Honda, of een deel van de Honda Group, een van zijn bedrijven of activa verkoopt die persoonsgegevens bevatten.

Uw keuzes en rechten

(a)    Uw algemene rechten en keuzes 

·           U hebt het recht te worden geïnformeerd over de verwerking van uw informatie (dit is de doelstelling van deze verklaring) Honda om een kopie te vragen van uw persoonsgegevens; persoonsgegevens te laten corrigeren, verwijderen of de verwerking ervan te beperken; en de persoonsgegevens te ontvangen die u hebt verstrekt in een gestructureerd door een machine leesbaar formaat.

·           U kunt onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (met name wanneer de gegevens niet verwerkt hoeven te worden om aan een contractuele of andere wettelijke verplichting te voldoen).

·           Daar waar wij om uw toestemming hebben gevraagd, mag u deze op elk moment intrekken. Als u verzoekt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Honda in te trekken, is dit niet van invloed op de eventuele verwerking die op dat moment al heeft plaatsgevonden.

 

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als de vervulling van uw verzoek persoonsgegevens van iemand anders zou onthullen, of als u ons verzoekt informatie te verwijderen die wij bij wet verplicht zijn aan te houden of als wij overtuigende legitieme belangen hebben om deze informatie te bewaren.

 

(b)    Uw rechten en keuzes met betrekking tot directe marketing

Honda biedt u de gelegenheid om zich aan te melden (toestemming) voor de ontvangst van directe marketingberichten in de App.

 

Als u niet wilt dat wij u directe marketing in de App sturen, kunt u ons te allen tijde vragen dit niet te doen:

·           Door de privacyinstellingen in de App te wijzigen, of

·           Door contact met ons op te nemen via: mii-monitor@honda-eu.com

 

(c)     Uw recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie

U hebt daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming. De toezichthoudende instantie kan zich in de plaats bevinden waar u woont of waar u werkt, of waar een schending van de verplichtingen voor gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.

 

Gegevensbehoud

Wij behouden uw persoonsgegevens slechts zolang dit noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Honda, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, of om op uw verzoek een dienst uit te voeren, of om aan een wettelijke vereiste te voldoen. Op het einde van deze periode en in elk geval uiterlijk 2 jaar na uw laatste gebruik van de App, zullen wij maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te verwijderen of deze zodanig te bewaren dat u niet meer geïdentificeerd wordt.

Links naar derdenwebsites

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en bedrijven van de Group. Honda is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die aan zijn website zijn gekoppeld. Wanneer u een derdenwebsite bezoekt, is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u het privacybeleid en de wettelijke algemene voorwaarden leest die op die website van toepassing zijn

Updates bij deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan periodiek worden bijgewerkt. We werken de datum bovenaan deze Privacyverklaring bij en moedigen u aan de wijzigingen in deze Privacyverklaring te controleren, welke op de App beschikbaar is. In sommige gevallen kunnen wij u ook actief informeren over specifieke verwerkingsactiviteiten van gegevens of over belangrijke wijzigingen in deze Privacyverklaring, zoals verplicht door de toepasselijke wetgeving.

Contact

De App wordt beheerst door Honda Motor Europe Limited (bedrijfsnummer 857969), de gegevenscontroller voor de via de App verzamelde persoonsgegevens wiens statutaire zetel Cain Road, Bracknell, Berkshire, Engeland, RG12 1HL is.

Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring, neem dan contact op via mii-monitor@honda-eu.com Onze functionaris voor gegevensbescherming kan ook benaderd worden via DPO@honda-eu.com.