Taal Sluiten

Klik om taal te wijzigen

TERUGROEPACTIE

EU22i Generatoren

Honda EU22i

BELANGRIJKE KENNISGEVING VAN VEILIGHEIDS TERUGROEPACTIE

Beste eigenaar van een Honda generator van EAMT-1000037 tot EAMT-2099679

Reden: Kans tot oververhit raken van de omvormer.

Als onderdeel van de continue kwaliteitscontrole van Honda voert Honda een vrijwillige terugroepactie uit voor bepaalde Honda Generators EU22i.

Wat is de reden voor deze kennisgeving?

We zijn ons bewust geworden van een potentieel risico op oververhitting in de omvormer van het apparaat.
Honda heeft vastgesteld dat het binnendringen van zout water in de omvormerkoppeling corrosie kan veroorzaken, resulterend in verhoogde weerstand en in het ergste geval BRAND kan veroorzaken, hoewel er tot op heden geen gevallen zijn gemeld.

Uit onze gegevens blijkt dat u een van deze generatoren EU22i bezit.

Wat moet je doen?

Neem onmiddellijk contact op met uw Honda-dealer om een afspraak te maken.
 Hij zal u graag verwelkomen en uw EU22i kosteloos repareren.
Als u om een of andere reden de generator moet gebruiken, zorg dan voor een goede luchtstroom rond de unit en controleer of de zijkanten van de generator tijdens het gebruik niet te heet worden.
Als u hulp nodig hebt bij het vinden van een Honda generator service dealer, bezoek dan onze website of neem contact met ons op cco@honda-eu.com

Wat te doen als u deze melding ten onrechte ontvangt?

Als de generator EU22i is verkocht, gestolen, gesloopt of als uw huidige adresgegevens moeten worden gewijzigd, neem dan contact op met de winkel waar de EU22i isgekocht.

Als je vragen hebt:

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze kwestie die uw erkende Honda-dealer niet kan beantwoorden, bel dan de klantenservice van Honda op 00800 / 7007 0000

Het is ons doel om u producten van de hoogste kwaliteit en de beste service na verkoop te bieden.

Onze excuses voor het eventuele ongemak die uit deze melding voortvloeit. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.