Taal Sluiten

Klik om taal te wijzigen

5 manieren waarop Honda de toekomst schoonmaakt

Tegen 2022 is Honda van plan om zijn toonaangevende modellen in Europa te elektrificeren. Tegen 2040 is het van plan om wereldwijd alleen voertuigen met nul emissies te verkopen. En tegen 2050 zullen het hele bedrijf en zijn producten koolstofneutraal zijn.

Het is een grote uitdaging, maar Honda heeft een traditie van milieubewustzijn: in 1999 lanceerde het's werelds eerste wereldwijd beschikbare hybride auto, de Insight. En in 2014 was het de eerste autofabrikant die die de door zijn producten veroorzaakte CO-uitstoot bekendmaakte.

Snel vooruit naar het heden en Honda blijft stappen zetten – kleine en grote – richting zijn grote doelen. Lees vijf manieren waarop Honda de duurzaamheidsstandaard bepaalt, omdat het streeft naar 'nul milieu-impact'.

1. Batterijen van elektrische en hybride auto's krijgen een tweede leven

Tegen 2022 zal Honda een 100% line-up hebben met geëlektrificeerde aandrijflijnen zoals elektrische voertuigen en zelfopladende hybrides. En met een goede reden.

Elektrische auto's zijn het heden en de toekomst: de EU verwacht dat er in 2030 30 miljoen op de Europese wegen zullen rijden en de milieugroepering Climate Brief zegt dat ze "een belangrijk onderdeel zijn van het bereiken van de wereldwijde doelstellingen inzake klimaatverandering".

De recycling van koolstofneutrale elektrische auto's is van cruciaal belang voor het behoud van deze milieuvoordelen. De meeste onderdelen van een elektrische auto kunnen op dezelfde manier worden gerecycled als standaardvoertuigen.

De lithium-ionbatterijen vragen echter om een andere aanpak. Sinds 2013 werkt Honda Motor Europe samen met SNAM, een expert in het hergebruiken en recyclen van batterijen. Zodra een batterij niet meer bruikbaar is in een voertuig (einde levensduur), maakt Honda hem klaar voor een 'tweede leven'.

Dit tweede leven maakt gebruik van batterijen voor de opslag van hernieuwbare energie. Ze creëren ook nieuwe batterijen, met waardevolle materialen zoals kobalt en lithium die worden geëxtraheerd met behulp van complexe chemie en weer in productie worden genomen.

Honda Hybrid-assortiment
Honda Hybrid-assortiment Naarmate de vraag naar Honda's groeiende assortiment hybride en elektrische auto's blijft groeien, groeit ook de eis om batterijen op de meest milieuvriendelijke manier te beheren. Tom Gardner, Senior Vice President voor Honda Motor Europe

2. Verplaatsen van onderdelen over de weg, per spoor en over water

Van snelwegen tot waterwegen, Honda gebruikt de beste transportmethode voor de klus en helpt het zijn auto's op een groenere manier te bouwen.

In een nieuw initiatief dat alom door duurzaamheidsexperts wordt geprezen, heeft Honda er onlangs voor gekozen om onderdelen tussen locaties via Belgische kanalen te vervoeren. De Verenigde Naties hebben hun SDG Pioneer-status toegekend aan twee Europese logistieke locaties van Honda als erkenning voor hun voortdurende inzet voor duurzaamheid, welzijn en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Producten en onderdelen komen aan in Antwerpen, een van de drie drukste havens van Europa. Het gebruik van binnenschepen om ze naar Honda-vestigingen in Gent en Aalst te vervoeren in plaats van vrachtwagens vermindert de uitstoot van broeikasgassen op de weg. Het initiatief heeft sinds juni 2019 meer dan 14 ton CO2 bespaard.

3. Halvering van de levenscyclusemissies tegen 2050

Honda heeft zich een ambitieus doel gesteld om de uitstoot aanzienlijk te verminderen, als onderdeel van zijn bredere reactie op klimaatverandering. Het doel? Tegen 2050 is het de bedoeling om de totale CO2-uitstoot van de productlevenscyclus te halveren (in vergelijking met het niveau van 2000) - wat overeenkomt met het verminderen van de uitlaatemissies met 80-90%.

Transparantie rond emissies is niets nieuws voor Honda. In 2012 was Honda het eerste bedrijf in zijn sector dat de geschatte CO2-uitstoot van productgebruik bekendmaakte. Sindsdien heeft de klimaatverandering de noodzaak om de uitstoot te verminderen verder versterkt.

Een andere manier waarop Honda heeft gereageerd, is door zich in te zetten voor een elektrische toekomst. Uit een recente studie van de Universiteit van Cambridge bleek dat elektrische auto's tot 70% minder uitstoten dan benzineauto's tijdens hun levensduur, in landen waar het grootste deel van de energie afkomstig is van hernieuwbare en nucleaire bronnen, zoals Frankrijk en Zweden.

Honda's engagement voor elektrische voertuigen is zo groot dat tegen 2040 100% van de voertuigen elektrisch zullen zijn (EV en brandstofcel). De volledig elektrische Honda e is een van de nieuwste generatie voertuigen zonder uitlaatemissies, waardoor het merk zijn levenscyclusemissies tegen 2050 kan halveren

Driekwart vooraanzicht van Honda e-opladen

4. Bomen planten sinds de jaren 60

Honda zet zich in voor het behoud van debiodiversiteit, wat eenvoudig gezegd betekent de planten en dieren in een deel van de wereld.

Bomen zijn enorm belangrijk voor de biodiversiteit omdat zoveel leven ervan afhankelijk is – van vogels en insecten tot kleine dieren. In de jaren zestig begon Honda bomen te planten in zijn thuisland Japan. In het midden van de jaren 70 kreeg dit een vervolg met het 'Programma voor gemeenschapsbossen'.

In 2011 onderstreepte Honda zijn inzet door zijn eigen biodiversiteitsrichtlijnen te lanceren. Deze erkenden "dat initiatieven voor het behoud van biodiversiteit een essentieel onderdeel vormen van onze inzet voor het behoud van het mondiale milieu."

5. Brandstoffen vinden voor de toekomst

Honda is niet op zoek naar één antwoord voor de toekomst van brandstof voorzien. Het heeft een traject uitgestippeld zodat al zijn producten op hernieuwbare energie kunnen draaien.

Neem zonne-, waterkracht en windenergie. De meest voor de hand liggende brandstof is elektriciteit, die kan worden ingevoerd in de accu's van volledig elektrische auto's zoals de nieuwe Honda e.

Maar elektriciteit kan ook worden gebruikt om andere brandstoffen te produceren. Door een stroom door water te leiden - elektrolyse - ontstaan waterstof en zuurstof. Die waterstof kan worden gebruikt om brandstofcelvoertuigen (FCV) van stroom te voorzien, zoals de Honda Clarity, die in sommige markten wordt getest.

Het potentieel van waterstof houdt daar niet op. Gemengd met teruggewonnen CO2 wordt het een synthetische brandstof die bekend staat als e-fuel, die kan worden gebruikt in voertuigen met verbrandingsmotoren, variërend van de geheel nieuwe HR-V-hybride tot het HondaJet-vliegtuig, en elke motorfiets, sneeuwruimer en generator daartussenin. Biobrandstof uit biomassa kan op dezelfde manier worden gebruikt.

Van het planten van bomen in het Japan van de jaren 60 tot het pionieren met het tweede leven van batterijen voor elektrische auto's: Honda's inzet voor het milieu gaat veel verder dan zijn elektrische auto's.