Privacybeleid

Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch ('We') stelt (stellen) alles in het werk om uw privacy te beschermen en te respecteren. Dit privacybeleid omvat de basisregels volgens dewelke alle persoonsgegevens die wij over u verzamelen of die u aan ons bezorgt, door ons worden verwerkt. Wij verzoeken u om het onderstaande aandachtig te lezen, zodat u op de hoogte bent van onze standpunten en richtlijnen m.b.t. uw persoonsgegevens en de manier waarop wij deze zullen verwerken. 

In het kader van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ('de Privacywet') is de verantwoordelijke voor de verwerking Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch, een afdeling van Honda Motor Europe Limited, gevestigd te:

Sphere Business park Zoning 3 Doornveld 180 - 184 1731 Zellik

Gegevensverzameling

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

1. Contactgegevens die u ons bezorgt door het invullen van onlineformulieren op www.honda.be, waaronder ook gegevens die u ons bezorgt wanneer u:

• zich registreert om een van onze e-communicaties te ontvangen;

• een brochure bestelt;

• een proefrit boekt;

• een product opslaat of de gegevens van uw voertuig wijzigt;

• naar een bepaald product informeert;

• vraagt dat wij contact met u opnemen;

• reageert op een campagne;

• deelneemt aan een wedstrijd of gebruikmaakt van een promotie;

• ons een vraag stelt of feedback geeft.

2. Details over uw bezoeken aan onze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, trafficgegevens, locatiegegevens, webrapporten en andere communicatiegegevens en de hulpmiddelen die u gebruikt. 

U heeft de mogelijkheid om uit te schrijven zodat u geen communicaties van ons of onze partners ontvangt. Dat kan op het moment dat uw contactgegevens worden verzonden en telkens wanneer u daarna wordt gecontacteerd.

IP-adressen

We kunnen informatie over uw computer verzamelen, met inbegrip van, indien mogelijk, uw IP-adres, besturingssysteem en type browser. Wij doen dit voor ons systeembeheer en om gegroepeerde informatie aan onze adverteerders te bezorgen. Deze informatie omvat statistische gegevens over de navigatieactiviteiten en -patronen van onze gebruikers waarbij het niet mogelijk is om een bepaald individu te identificeren.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om u te kunnen onderscheiden van de andere gebruikers van onze site. Op die manier kunnen wij u een optimale website-ervaring bezorgen alsook onze website optimaliseren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en het doel waarvoor we ze gebruiken, raadpleegt u ons cookiebeleid. Als u cookies wilt uitschakelen, gaat u naar het Help-menu van uw browser.

Opslag van persoonsgegevens

De gegevens die we over u verzamelen, kunnen worden overgebracht naar en opgeslagen op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'). Ook kunnen de gegevens worden verwerkt door medewerkers buiten de EER die voor ons of een van onze leveranciers werken. Door uw persoonsgegevens te bezorgen, gaat u ermee akkoord dat deze gegevens op een dergelijke manier worden overgebracht, opgeslagen en verwerkt. We nemen alle stappen die redelijkerwijs noodzakelijk worden geacht om te verzekeren dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld. 

Helaas is de transmissie van informatie via internet niet 100 % veilig. Hoewel we alles in het werk stellen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de gegevens die u op onze website doorgeeft, niet garanderen. Elke transmissie gebeurt op eigen risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, hanteren we strikte procedures en veiligheidsmaatregelen om mogelijke ongeautoriseerde toegang te voorkomen. 

Gegevensgebruik

We gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• Om ervoor te zorgen dat de inhoud op onze website op de meest efficiënte manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd;

• Om u informatie te geven over onze producten, diensten, promoties of technische ontwikkelingen die u aan ons vraagt of die u mogelijk interesseren, mits u ons de toestemming heeft gegeven om u voor zulke doeleinden te contacteren;

• Om contact met u op te nemen om uw mening te vragen over onze producten en diensten ten behoeve van marketing, onderzoek en analyse, mits u ons de toestemming heeft gegeven om u voor zulke doeleinden te contacteren.

Bovendien kunnen we uw gegevens ook gebruiken, of bepaalde externe partijen toestaan om uw gegevens te gebruiken, om u informatie te geven over producten en diensten die u mogelijk interesseren. Wij, of deze externe partijen, kunnen hiervoor telefonisch of schriftelijk contact met u opnemen. 

Wij, of bepaalde externe partijen, zullen u enkel via e-mail contacteren indien u ons hiervoor de toestemming heeft gegeven.

Mogelijkheid tot in- of uitschrijven

Op het ogenblik dat uw contactgegevens worden doorgegeven, heeft u de mogelijkheid om al dan niet akkoord te gaan met het gebruik van uw contactgegevens zoals hierboven toegelicht. 

Als u bijvoorbeeld een brochure bestelt, kunt u, bij het doorgeven van uw gegevens, aangeven dat u geen andere informatie over Honda of onze partners wenst te ontvangen, of ons laten weten hoe we best contact met u opnemen voor informatie waarin u mogelijk bent geïnteresseerd.

Als u niet akkoord gaat met het gebruik van uw gegevens zoals hierboven toegelicht, of als u niet wenst dat we uw gegevens aan derden doorgeven voor marketingdoeleinden, dan kunt u de corresponderende selectievakjes aanvinken op het invulformulier. 

Als u niet langer e-mailberichten of ander promotiemateriaal van ons wenst te ontvangen, kunt u zich op elk ogenblik kosteloos uitschrijven voor deze communicaties als volgt:

• door een e-mail te sturen met als onderwerp 'UITSCHRIJVEN DATABASE' op volgend adres: cco@honda-eu.com;

• door de selectievakjes voor uitschrijven aan te vinken op het antwoordformulier en dit te verzenden;

• door een schrijven te richten aan de Database Manager: Honda Belgium – Customer Care Officer – Doornveld 180-184 – 1731 Zellik / België.

Openbaarmaking van gegevens

We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan alle leden van onze groep, erkende herstellers of derden die in naam van Honda werken. 

Ook kunnen we uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden indien we bij wet verplicht worden om deze door te geven of te delen, om de naleving van onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Honda, onze klanten of anderen te waarborgen. 

Valse e-mailberichten in naam van Honda

Honda is zich bewust van valse e-mailberichten - ook bekend als 'phishing' - die zaken zoals jobadvertenties, vacatures en prijsuitreikingen bevatten. In deze e-mailberichten wordt de naam van Honda gebruikt om te doen geloven dat ze van Honda zelf afkomstig zijn, maar ze zijn uitsluitend bedoeld om privégegevens van consumenten (creditcardgegevens of wachtwoorden) te achterhalen. Deze e-mailberichten houden geen enkel verband met Honda. Honda maakt geen gebruik van zulke methodes om te communiceren over jobadvertenties of prijsuitreikingen. 

Helaas komen deze vervalste e-mailberichten steeds vaker voor op internet. Dit gebeurt door onechte e-mailberichten rechtstreeks aan een slachtoffer te adresseren of door deze om te leiden naar een website waar vervolgens persoonsgegevens worden opgevraagd.

Valse vacatures worden vaak gericht aan overzeese personen, gezien gevraagd wordt om geld over te schrijven omwille van Belgische visumdoeleinden. Honda vraagt nooit om betalingsgegevens in verband met een sollicitatie of communicatie hierover. Als u twijfelt over de echtheid van een bepaalde vacature, neemt u best contact op met bhs.recruitment@honda-eu.com.

Onlangs werden er valse e-mailberichten over prijsuitreikingen verstuurd in naam van Honda. Honda vraagt nooit om betalingsgegevens in verband met wedstrijdwinnaars of communicatie hierover.

Als u een e-mail ontvangt in naam van Honda waarin naar persoonlijke of bankgegevens wordt gevraagd en u twijfelt over de echtheid van deze e-mail, raadt Honda u aan om uiterst voorzichtig met zulke e-mailberichten om te gaan. 

Websiteactiviteiten

Correctie, bijwerking en inzage van uw persoonsgegevens

Als uw persoonsgegevens wijzigen (zoals postcode, e-mailadres enz.) of indien wij over onjuiste informatie beschikken, trachten we steeds om deze gegevens in onze database te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. U kunt ons informeren over gewijzigde of onjuiste gegevens door het formulier "Uw gegevens bijwerken" in te vullen.

Verzoek tot inzage

Als u de persoonsgegevens die Honda over u bewaart, wenst in te kijken, kunt u schriftelijk contact opnemen met Honda Belgium – Customer Care Officer – Doornveld 180-184 – 1731 Zellik / België of cco@honda-eu.com.

Links naar websites van derden

Onze website bevat mogelijk links naar en van de websites van onze partners, partnernetwerken en adverteerders. Honda is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die aan haar website gekoppeld worden. Bij een bezoek aan de website van derden, bent u zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u het privacybeleid en de algemene voorwaarden die op deze site van toepassing zijn, heeft gelezen.

Bekendmaking van wijzigingen

In geval van een wijziging in ons privacybeleid zullen we deze wijziging op onze welkomstpagina vermelden zodat u te allen tijde op de hoogte zou zijn van welke informatie we precies verzamelen, hoe we deze gebruiken en in welke omstandigheden we deze eventueel aan anderen doorgeven. In voorkomend geval dat we uw persoonsgegevens op een andere manier zouden willen gebruiken dan vermeld bij de verzameling ervan, wordt u hiervan via e-mail geïnformeerd. U kunt dan zelf aangeven of u hiermee al dan niet akkoord gaat.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om u te kunnen onderscheiden van de andere gebruikers van onze site. Op die manier kunnen wij u een optimale website-ervaring bezorgen en nagaan hoe efficiënt de website is. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en het doel waarvoor we ze gebruiken, raadpleegt u ons cookiebeleid